ro-RO
Promoția se derulează în perioada 15 Noiembrie, 30 Decembrie 2018

Înregistrare produs

câmpul nu poate fi lăsat gol

Când a fost achiziționat produsul?

câmpul nu poate fi lăsat gol

Selectați vânzătorul de la care ați cumpărat produsul

Alternate Text{{ value.ISO }}
{{ value.Value }}

Ce dovadă de achiziție am?

Bon fiscal Factură

Adaugați dovada achiziției (fișier .jpg sau .pdf)

Următorul {{ formSubmit.msg }}
Persoană fizică
Companie
câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol

Alternate Text{{ value.Name }} câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol
Următorul
{{ value.Name }}
câmpul nu poate fi lăsat gol
Alternate Text{{ value.Name }} câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol
Următorul
câmpul nu poate fi lăsat gol Adresa incorecta de e-mail Adresa de e-mail există deja în baza de date
Adresa incorecta de e-mail Adresa de e-mail opțională trebuie să fie diferită de cea folosită deja

Adresa secundară de e-mail poate fi folosită pentru recuperarea datelor de acces

Parola trebuie sa aibă minim 8 caractere și să conțină minim o literă mare și un număr. visibilityvisibility_off câmpul nu poate fi lăsat gol
câmpul nu poate fi lăsat gol Parolele nu sunt identice!
 Prin prezenta îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor mele personale și accept termenii și condițiile generale ale acestei promoții
REGULI ȘI REGLEMENTĂRI PENTRU CAMPANIA PROMOȚIONALĂ
„Garanție Panasonic Lumix LX 100M2 de 5 ani”
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentele reguli și reglementări (denumite în continuare „Reguli și reglementări”) stabilesc prin prezenta termenii și condițiile noastre pentru realizarea unei campanii promoționale intitulate „Garanție Panasonic Lumix de 5 ani” (denumite în continuare „Promoția”).
1.2. Organizatorul Promoției va însemna Panasonic Marketing Europe GmbH, o companie cu sediul social în Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Republica Federală Germania, număr de înregistrare: HRB 13178, care acționează prin intermediul Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, o filială cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, Cod poștal 186 00, Nr. de identificare comercială: 246 55 121, înregistrată la Registrul comercial menținut de Instanța municipală din Praga, Secțiunea A, Inserarea 71469 (denumită în continuare „Organizator”).
1.3. Coordonatorul Promoției, autorizat și responsabil pentru desfășurarea unor activități solicitate de Organizator pentru și în numele Organizatorului va însemna „Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, înregistrat în registrul Național al Curții ținut de Tribunalul Districtual din Varșovia, Secția XIII Comercială, Divizia Comercială a Registrului Național al Judecătorilor, sub codul KRS 0000042677, (număr de identificare fiscală) (NIP) PL 951 18 77 157, reprezentata de dl Robert Zaranowicz, in calitate de Presedinte al consiliului de management, (denumit în continuare „Coordonator”).
1.4. Promoția se va desfășura pe teritoriul , României, (denumite în continuare „Teritoriul”).
1.5. Promoția va fi realizată pentru următoarele camere PANASONIC Lumix:
DC-LX100M2
(denumite în continuare „Produsele”).
1.6. Promoția va însemna vânzări pe bază de premii, unde premiul constă în garanție extinsă de calitate pentru Produs.
1.7. Promoția are loc din data de 15.11.2018 până în data de 31.12.2018 (inclusiv) (denumite în continuare „Perioada de promoție”). Regulile de participare la Promoție sunt descrise în prezentele reguli și reglementări.
1.8. Pentru a participa la Promoție, Produsele vor fi achiziționate pe durata Perioadei promoționale.
1.9. Produsele acoperite de Promoție sunt articole originale, exclusiv noi, achiziționate de la magazinele de vânzare cu amănuntul sau prin site-urile de internet ale comercianților cu amănuntul din Teritoriu. În special, Promoția nu va fi aplicabilă în eventualitatea în care articolul achiziționat nu a fost plasat pe piața din Teritoriu sau în care a fost achiziționat din afara Teritoriului (de exemplu, prin internet) sau în care a fost achiziționat de la o persoană fizică, ce nu desfășoară activități de afaceri (de exemplu, o licitație online).
2. PARTICIPANȚI LA PROMOȚIE
Promoția este disponibilă pentru utilizatorii finali persoane fizice cu varsta de minim 18 ani care achiziționează Produsele în calitate de consumatori, astfel cum sunt definiți de prevederile art. 2 pct. 2 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor precum şi pentru persoane juridice.
3. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROMOȚIE
3.1. Pentru a participa la Promoție, trebuie respectați următorii termeni și următoarele condiții:
a) în perioada prevăzută la paragraful 1.7.- Perioada de promoție, trebuie să achiziționați dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul sau dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul de pe internet din Teritoriu cel puțin un Produs (care să nu fie la mâna a doua) și să păstrați dovada originală de achiziție (chitanță sau factură), care specifică modelul Produsului și data achiziției și
b) în cel mult 30 de zile de la data achiziției Produsului, trebuie să-l înregistrați pe site-ul web https://www.lx100ii-5y.com/RO („Site-ul web al Promoției”);
Acele persoane care îndeplinesc condițiile la care se face referire mai sus vor fi denumite individual „Participant” și colectiv „Participanți”. Un Participant nu poate achiziționa mai mult de 3 Produse pentru persoane fizice cu varsta de minim 18 ani și pentru persoane juridice mai mult de 1 Produs.
3.2. La înregistrarea Produsului achiziționat, în baza punctului 3.1 litera b), Participantul la Promoție trebuie să:
a) furnizeze următoarele date personale:
- prenumele (pentru persoane fizice), sau numele companiei (pentru persoane juridice),
- numele de familie (pentru persoane fizice), sau codul unic de înregistrare (pentru persoane juridice),
- adresa de e-mail;
- adresa poștală
- tipul companiei (pentru persoane juridice),
b) menționeze și să confirme parola de conectare propusă pentru Site-ul web al Promoției;
c) își dea consimțământul pentru procesarea datelor sale personale pentru scopurile Promoției. Politica de confidenţalitate şi de protecíe a datelor precum si informarea corespunzătoare a participantului conform Regulamentului GDPR este detaliata în Anexa nr. 1 la prezentul regulament;
d) furnizeze următoarele detalii despre Produsul înregistrat:
- numărul de serie,
- modelul Produsului,
- numărul dovezii de achiziționare a Produsului,
- data de achiziționare din perioada la care se face referire la punctul 1.7.
- numele magazinului din care a achiziționat Produsul;
e) atașeze un document scanat sau o fotografie care să conțină dovada de achiziționare a Produsului.
3.3. Datele personale ale Participantului la Promoție sub forma unei adrese de e-mail și sub forma detaliilor sub forma unui număr de serie pentru Produs rămân unice. Nu este posibilă o înregistrare repetată a Participantului care utilizează aceeași adresă de e-mail sau o înregistrare repetată a aceluiași număr de serie pentru Produs.
3.4. Participantul la Promoție care a finalizat procesul de înregistrare în baza punctului 3.2 va primi un mesaj prin e-mail de confirmare a înregistrării, la adresa de e-mail furnizată. Totuși, înainte de aceasta, Participantului i se poate solicita să confirme înregistrarea în termen de 72 de ore după ce Coordonatorul Promoției i-a trimis un e-mail în care îi solicită să confirme înregistrarea, prin accesarea paginii secundare a Site-ului web al Promoției, prin intermediul unui link furnizat într-un astfel de e-mail. În eventualitatea în care Participantul nu se înregistrează înainte de acest termen, înregistrarea va fi considerată nevalidă.
3.5. După finalizarea procesului de înregistrare într-un mod corect, după cum se indică în paragrafele de mai sus, Participantul se va putea conecta la Site-ul web al Promoției cu ajutorul unei parole stabilite de Participant, precum și cu ajutorul adresei de e-mail a Participantului, ca element de autentificare.
3.6. Persoanele fizice participante la promoție pot achiziționa mai mult de un Produs, cu condiția ca toate Produsele înregistrate să respecte termenii și condițiile la care se face referire la punctul 3.1. a). În vederea înregistrării unui alt Produs, Participantul trebuie să se conecteze la Site-ul web al Promoției și în continuare să înregistreze un alt Produs, furnizând datele la care se face referire la punctul 3.2 d) și e). Punctul 3.3. se va aplica în consecință.
3.7. După înregistrarea Produsului, reprezentantul Organizatorului sau Coordonatorul pot solicita oricărui Participant la Promoție care a finalizat procesul de înregistrare să trimită scanată dovada de achiziționare a Produsului sau să furnizeze (la latitudinea reprezentantului Organizatorului sau al Coordonatorului) dovada originală de achiziționare a Produsului sau copia acesteia, autentificată de un notar public ca fiind copie complet fidelă a originalului, specificând modelul Produsului achiziționat, precum și data achiziționării sale.
3.8. Dacă Participantul la Promoție nu va prezenta dovada solicitată de achiziționare în conformitate cu regulile specificate la punctul 3.7 în decurs de 48 de ore de la data solicitării efectuate de Organizator sau de Coordonator privind limita de timp impusă, acesta va pierde toate drepturile legate de înregistrarea Produsului. Participantul la Promoție va pierde de asemenea astfel de drepturi într-o situație în care este imposibil să fie contactat, în ciuda a cel puțin 2 (două) încercări de a-l contacta într-un interval de 72 de ore, prin intermediul detaliilor de contact furnizate la înregistrare, la latitudinea reprezentantului Organizatorului sau al Coordonatorului.
4. EXTINDEREA GARANȚIEI
4.1. Participanții la Promoție care au respectat toți termenii și toate condițiile specificate la punctul 3 de mai sus vor primi extinderea garanției privind calitatea pentru Produsul înregistrat pentru încă o perioadă de 3 ani, începând din ziua expirării garanției standard oferite la achiziționarea Produsului.
4.2. Organizatorul va avea dreptul să verifice dacă au fost respectați toți termenii și toate condițiile specificate la punctul 3.1 de mai sus. Procesul de verificare se va efectua în baza punctului 3.7 de mai sus.
4.3. După finalizarea cu rezultat pozitiv a procesului de verificare, Organizatorul va trimite Participantului la adresa de a-mail furnizată de Participant un certificat de garanție extinsă sub forma unui fișier în format PDF.
4.4. Dacă Participantul la Promoție a înregistrat mai mult de un Produs, acesta va primi câte un certificat separat pentru fiecare Produs.
4.5. Garanția extinsă nu poate fi schimbată cu numerar și cu nicio altă compensare.
5. PROCEDURA PENTRU RECLAMAȚII
5.1. Participanții vor trimite în scris orice reclamații care se referă la modul de desfășurare a Promoției, până la data de 31.01.2019 (data poștei).
5.2. Reclamația scrisă va include următoarele elemente: prenumele, numele de familie și adresa detaliată ale Participantului, precum și descrierea precisă a reclamației și motivul acesteia.
5.3. Toate reclamațiile vor fi trimise prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa Coordonatorului: Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, cu o însemnare pe plic „Campaign: Garanție Panasonic Lumix LX100M2 de 5 ani” (Campanie: Garanție Panasonic Lumix de 5 ani).
5.4. Reclamațiile vor fi examinate într-o perioadă de 14 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Persoana care depune o reclamație va fi înștiințată în scris în legătură cu rezultatul procedurii de efectuare a reclamației la adresa furnizată în reclamația trimisă.
5.5. Participantul la Promoție își exercită prin prezenta dreptul de a urmări revendicările nerecunoscute într-o instanță de judecată. Trimiterea unei reclamații nu este o condiție necesară pentru urmărirea revendicărilor de Participantul la Promoție, inclusiv urmărirea revendicărilor prin acționări în justiție.
6. PREVEDERI FINALE
6.1. În măsura permisă de lege, organizatorul nu va fi tras la răspundere pentru necontactarea Participantului la Promoție din motive care nu pot fi atribuite Organizatorului, în special din cauza faptului că Participantul nu mai utilizează adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării sau din cauza motivelor care pot fi atribuite furnizorilor de servicii de internet.
6.2. În măsura permisă de lege, organizatorul nu va fi tras la răspundere pentru nicio încălcare a prevederilor legale sau a drepturilor terțelor părți (inclusiv destinatarii Mesajelor), dacă o astfel de încălcare este cauzată de trimiterea de către Participant a unui Mesaj la adresa de e-mail specificată de Participant.
6.3. Termenii și Condițiile Promoției sunt stabilite prin prezenta, în aceste Reguli și Reglementări. Toate informațiile despre Promoție, disponibile în materialele și în prospectele pentru reclamă au fost furnizate numai în scop informativ.
6.4. Pentru toate chestiunile nereglementate de prezentele Reguli și Reglementări ale Promoției, vor fi aplicabile prevederile Codului Civil din România. .
6.5. Prezentele Reguli și Reglementări ale Promoției sunt disponibile la sediul social al Coordonatorului: Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, precum și pe Site-ul web al Promoției.
6.6. Organizatorul își rezervă prin prezenta dreptul de a modifica prezentele Reguli și Reglementări, în măsura permisă de lege, cu înștiințarea corespunzătoare a Participanților la Promoție, postată pe Site-ul web al Promoției.
6.7. Datele personale ale Participanților la Promoție vor fi procesate în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date legea nr. 101/2000 Coll., din data de 4 aprilie 2000 privind protecția datelor personale ale persoanelor din Republica Cehă (cu amendamente). Organizatorul rămâne administratorul datelor personale. Scopul colectării datelor este realizarea campaniei promoționale intitulate „Garanție Panasonic Lumix de 5 ani” și, acolo unde Participantul își dă un consimțământ suplimentar (opțional), datele vor fi procesate pentru alte scopuri de marketing ale Organizatorului. Participanții la Promoție au dreptul de a-și accesa datele și de a le corecta. Furnizarea de date este voluntară, deși este necesară pentru participarea la Promoție. Administratorul datelor poate delega către o altă entitate, în conformitate cu regulile stabilite în prevederile respective ale legii, prin intermediul unui acord scris, responsabilitatea pentru procesarea datelor personale ale Participanților la Promoție, pentru scopurile și în măsura indicate mai sus.
Praga, 14.10. 2018
Organizator: prin Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei " „Garanție Panasonic Lumix LX 100M2 de 5 ani” ("Campania")
- lnformatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
1.Date privind operatorul de date cu caracter personalsi imputernicitul
ln vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catresocietatea Organizatorului Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa, înregistrat în registrul Național al Curții ținut de Tribunalul Districtual din Varșovia, Secția XIII Comercială, Divizia Comercială
a Registrului Național al Judecătorilor, sub codul KRS 0000042677, (număr de identificare fiscală) (NIP) PL 951 18 77 157 (denumita in continuare "Operatorul")
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: Marketing-House Sp. Z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa
2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei ln cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Nume si prenume;
(ii) adresa de email;
(iii)Numarul de serie al produsului achiziţionat
(iv) Adresa;
3. Scopul procesarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator în vederea:
(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
(ii) desemnarii si validarii prticipanţilor;
(iii) atribuirii premiilor (extinderii garanţiei);
4. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei vor putea fi transmise în gadrul grupului de companii Panasonic, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie să procedeze astfel pentru a respecta legislatia in vigoare.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de catre Organizator timp de 10 ani de zile de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc campania.
La expirarea períoadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare sistocare.
Datele cu caracter personal ale participnţilor care nu au fost validati în vederea participării la promiţie vor fi distruse de catre Operator in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand utilizari cf art. 3 din Regulament.
7. Drepturile persoanelor v¡zate
ln vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 021.316.31.65 / 021.316.41.87, luni-vineri 9:00 - 17:00 fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Panasonic Marketing Europe GmbH, sucursala din București, cu sediul social al sucursalei, România, cu sediul în Str. Preciziei, nr. 24, West Gate Park - bloc H5, parter, sector 6, București, România - 062204, CIF - RO 26795091; sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail _suport.clienti@eu.panasonic.com.
8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
lntrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani.
ln situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului.
ln cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
9. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna celor către care va transmite aceste date obligatii similare.
La evaluarea nivelului de securitate se va tine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, extinderii perioadei de granţie, trimiterii certificatului de garanţie extins
10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora.
Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
11. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
;
Citiți termenii și condițiile
Accept politica de confidențialitate. Am citit în întregime politica de confidețialitate.

Aviz de confidențialitate emis de compania Panasonic

Acest aviz de confidențialitate are scopul de a vă aduce la cunoștință modul în care folosim informațiile pe care le colectăm despre dvs. (numite „informații personale”, explicate mai jos). Am încercat să explicăm suficient de detaliat ceea ce facem pentru a vă oferi informațiile de care aveți nevoie dintr-o privire, cu opțiunea de a urmări un link dacă doriți să aflați mai multe.

Avizul de confidențialitate se aplică serviciilor, dispozitivelor, produselor, site-urilor web sau aplicațiilor la care se referă sau au legătură cu Anunțul de confidențialitate (denumite în mod colectiv „ Serviciile” noastre) și se va aplica dacă accesați Serviciile noastre utilizând un computer, un telefon mobil, o tabletă, un televizor sau alt dispozitiv.

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dați clic pe link-urile de mai jos:

1. Cine suntem noi?

2. Ce sunt informațiile personale?

3. Ce informații personale colectează Panasonic despre dvs.?

A. Informațiile pe care ni le furnizați în mod direct

B. Informații despre Serviciile utilizate de dumneavoastră

C. Informații personale din surse terțe

D. Alte moduri în care colectăm informațiile dvs. personale

4. Pe ce bază legală prelucrăm informațiile personale?

5. Cum utilizăm informațiile dvs. personale?

6. Cui și unde dezvăluim informațiile dvs. personale?

7. Ce facem pentru a vă păstra informațiile personale în siguranță?

8. Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?

9. Păstrarea datelor - Cât timp vă vom stoca/păstra informațiile personale

10. Link-uri și produse ale terților privind serviciile noastre

11. Cookies

12. Alegerile dvs. (de exemplu, e-mailuri legate de marketing sau de altă natură)

13. Informațiile personale ale copiilor

14. Modificări la prezentul Aviz de confidențialitate

15. Contactați-ne / Informații suplimentare


1. Cine suntem noi?

I. Panasonic Marketing Europe GmbH, sucursala din București, cu sediul social în România, Str. Preciziei, nr. 24, West Gate Park - bloc H5,

parter, sector 6, România - 062204, CIF - RO 26795091; J40/4023/2010 („ Panasonic”, „ noi”, „ nouă ” sau „ al/a/ai/ale nostru/noastră/noștri/noastre”);

II. Facem parte din Corporația Panasonic, cu sediul în Kadoma, Prefectura Osaka, Japonia;;

III. Avem un număr de Filiale care pot fi găsite aici http://www.panasonic.com/global/corporate/profile/group-companies.html#renketsu .

2. Ce sunt informațiile personale?

În sensul prezentului aviz de confidențialitate, „ Informațiile personale” constau în orice informație care se referă la o persoană identificată sau identificabilă (cum ar fi dvs.). De exemplu, informațiile care vă identifică pot consta în numele dvs., adresa dvs., numărul dvs. de telefon, fotografiile dvs., detaliile de plată, un număr specific de identificare al produsului/dispozitivului Panasonic pe care l-ați cumpărat, datele de localizare, un identificator online (de exemplu, modulele cookie și adresa dvs. IP). Informațiile care nu vă identifică personal, dar care au legătură cu dvs., se califică, de asemenea, ca Informații personale.

3. Ce informații personale colectează Panasonic despre dvs.?

A. Informațiile personale pe care ni le furnizați în mod direct despre dumneavoastră

Unele Servicii pe care le oferim permit/impun furnizarea informațiilor dvs. personale.

I. Când creați un cont Panasonic pe site-urile, în aplicațiile sau în magazinele noastre eShop

Atunci când creați un cont Panasonic pe un site sau într-o aplicație Panasonic (cum ar fi „My Panasonic” sau „eShop”), vă solicităm să furnizați anumite informații personale, cum ar fi sexul, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail, data nașterii și țara de reședință. Informațiile specifice solicitate pot varia în funcție de serviciul pe care l-ați ales. În cazul în care creați un cont eShop pentru a achiziționa produse Panasonic, vă vom solicita să furnizați adresa dvs. de corespondență [, adresa de facturare și detaliile de plată] pentru a vă procesa comanda. Veți folosi propria adresă de e-mail și parola pentru a vă putea autentifica în contul dumneavoastră.

Când cumpărați produse sau dispozitive Panasonic de pe un site Panasonic

Dacă achiziționați un produs sau un dispozitiv de pe un site web al companiei Panasonic, atunci vom colecta informații personale de la dvs., cum ar fi numele, adresa poștală și numărul de telefon, astfel încât să putem procesa și executa comanda. Nu vă afișăm și nu stocăm informațiile despre cardul cu care ați efectuat plata. Când înregistrați un produs sau dispozitiv la Panasonic

Dacă alegeți să înregistrați produsul sau dispozitivul respectiv la noi pentru a permite anumite funcții sau pentru a beneficia de orice garanție sau promoție extinsă. Pentru a vă înregistra produsul sau dispozitivul, putem colecta informații personale, cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile despre produsul sau dispozitivul Panasonic pe care îl dețineți, cum ar fi seria lui (sau alt identificator de produs/dispozitiv) și data achiziției. În cazul în care utilizați produsele și serviciile Panasonic Smart Home, vă rugăm să consultați detaliile din Anexa 1.

II. Când comunicați cu Panasonic

Atunci când ne contactați prin intermediul site-ului web al companiei Panasonic sau interacționați cu reprezentanții serviciului nostru de asistență pentru clienți prin e-mail, discuție online de tip live chat, telefon sau în mod personal, este posibil să colectăm informații personale, cum ar fi numele dvs., adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail și preferințele de contact; și putem, de asemenea, să colectăm informații despre produsele sau dispozitivele Panasonic pe care le dețineți, cum ar fi seria lor și data achiziționării. De asemenea, putem crea jurnale tip log/rapoarte care sunt utile în diagnosticarea problemelor legate de performanța produsului sau a aplicațiilor, dar și pentru a capta informațiile referitoare la problema în cauză. Utilizăm aceste informații pentru a vă oferi asistență pentru clienți și pentru produse. Este posibil să vă accesăm contul „My Panasonic” sau alte conturi Panasonic specifice, pentru a vă oferi asistența sau sprijinul necesar de care aveți nevoie sau pe care l-ați solicitat. De asemenea, putem înregistra și analiza conversațiile dvs. cu reprezentanții serviciului de asistență pentru clienți (de exemplu, atunci când ne contactați prin telefon), pentru formare profesională și gestionarea reclamațiilor, precum și pentru a revizui orice informație pe care ați furnizat-o ca răspuns la un studiu/studii voluntar(e) privind gradul de satisfacție a clienților. Vom înregistra și/sau analiza doar conversațiile dvs. cu noi în cazul în care ni se permite de către legile aplicabile și vă vom informa că procedăm astfel cel târziu la începutul conversației.

III. Panouri de mesaje și forumuri

Unele site-uri web și aplicații Panasonic au panouri de mesaje, forumuri, buletine de știri, funcții de chat, bloguri și alte caracteristici similare („ Anunțuri pentru comunitate”) prin care puteți posta informații, mesaje și alte materiale. Când dezvăluiți orice informații personale prin astfel de servicii, vă recomandăm să fiți foarte atenți, deoarece acestea pot deveni informații publice și pot fi accesate de vizitatorii site-urilor noastre și publicul larg.

Pentru a participa la Anunțurile pentru comunitate, colectăm anumite informații personale, care includ numele dvs., numele de utilizator, parola, adresa de e-mail, data nașterii și datele de contact (de exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon) și, în anumite cazuri, informații despre produs, cum ar fi modelul și seria, dar și orice alte informații pe care decideți să le comunicați în aceste anunțuri pentru comunitate.

IV. Promoții, jocuri, tombole și concursuri

Dacă participați la tombole, concursuri, jocuri online, extrageri de premii, competiții sau promoții on-line, de ex. remiză („cash back”) („ Activități”), este posibil să folosim informațiile personale pe care le furnizați pentru a gestiona Activitățile, informații care includ numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, data nașterii și țara de reședință.

În măsura în care termenii și condițiile unei astfel de promoții în ceea ce privește gestionarea informațiilor personale despre dvs. sunt în conflict cu acest Aviz de confidențialitate, termenii și condițiile promoției vor prevala și vă sfătuim să examinați cu atenție orice termeni și condiții specifice Activității.

V. Abonamente și newslettere

În cazul în care vă abonați la comunicările noastre promoționale și buletinele de știri (newslettere), vom colecta informații personale de la dvs., inclusiv adresa dvs. de e-mail, prenumele, numele și sexul. Vom furniza doar astfel de servicii de abonament în conformitate cu legile aplicabile și în cazul în care ne-ați solicitat în mod expres acest lucru.

VI. Când încărcați informațiile personale pe un site web sau o aplicație online Panasonic

În plus față de cele de mai sus, putem colecta alte informații personale pe care le furnizați prin încărcarea de conținut (de ex., videoclipuri sau fotografii) pe site-urile noastre web sau pe aplicațiile noastre online. În astfel de cazuri, următoarele informații personale pot fi colectate pentru a publica conținutul pe site-urile noastre web sau pe aplicațiile noastre online: numele dvs., adresa de e-mail, detaliile de facturare ca probă concludentă (de exemplu, pentru unele promoții online) și orice informații personale din conținutul pe care doriți să îl încărcați. În cazul în care colectăm un astfel de conținut, vom face acest lucru numai în conformitate cu legile aplicabile.

B. Informații despre Serviciile utilizate de dumneavoastră

Putem colecta informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre fie prin intermediul software-ului de pe dispozitivul/produsul dvs. Panasonic și prin alte mijloace, fie prin utilizarea de către dvs. a aplicațiilor noastre online. De exemplu, am putea colecta:

I. Informații despre dispozitiv sau produs - cum ar fi modelul dvs. hardware, adresa MAC a interfeței de rețea wireless a dispozitivului și numărul de telefon mobil utilizat de dispozitiv în cazul în care contactați serviciul de relații cu clienții Panasonic, informații despre rețeaua mobilă, sistemul de operare al telefonului dvs. mobil, tipul de browser pe care îl utilizați pe telefonul mobil, setarea fusului orar și alte identificatoare unice de dispozitiv, adresa IP, detalii despre sistemul de operare și setările dispozitivului pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciile.

II. Informații despre jurnal de tip log - cum ar fi timpul și durata utilizării Serviciului, termenii interogărilor de căutare pe care le introduceți prin intermediul Serviciilor și orice informație stocată în cookie-urile pe care le-am setat pe dispozitivul dvs. (cum ar fi PC-ul, telefonul mobil sau tableta) sau în aplicația noastră.

III. Informații privind locația - cum ar fi semnalul GPS al produsului sau dispozitivului dvs. sau informații despre puncte de acces WiFi și turnuri de telefonie din apropiere care ne pot fi transmise când utilizați anumite Servicii. Unele dintre serviciile noastre de localizare necesită informațiile dvs. personale pentru ca funcția să funcționeze. Dacă doriți să utilizați acea anumită funcție, vi se va cere consimțământul privind utilizarea datelor dvs. în acest scop la momentul colectării datelor. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor din dispozitivul/produsul dvs.

IV. Informații vocale - cum ar fi înregistrările vocii dvs. pe care le realizăm și le putem stoca pe serverele noastre atunci când utilizați comenzi vocale.

V. Alte informații - despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, cum ar fi aplicațiile online pe care le utilizați, site-urile web pe care le vizitați și modul în care interacționați cu conținutul oferit prin Serviciile noastre.

C. Informații personale din surse terțe

Este posibil să primim informații personale de la terțe părți (adică alte companii), iar pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați următoarele informații suplimentare:

I. Informații din surse accesibile publicului

Este posibil să primim informații personale despre dvs. din surse accesibile publicului, cu condiția ca primirea acestor informații să fie în conformitate cu legile aplicabile, informații pe care le putem combina cu altele pe care le primim de la sau în legătură cu dvs.

II. Când vă conectați la cont cu datele dvs. de social media

De asemenea, putem primi informații despre dvs. de pe site-urile de socializare atunci când alegeți să vă conectați cu acele site-uri.

[Contul Panasonic] vă permite să vă înregistrați și să vă conectați utilizând contul dvs. Facebook [sau din altă rețea socială - instagram, youtube]. Dacă faceți acest lucru, permiteți Facebook [sau altei rețele sociale - instagram, youtube] să ne transmită anumite informații personale din contul dvs. Facebook. Aceste informații personale includ numele dvs., sexul, locația generală, un link al profilului dvs. de pe Facebook, fusul orar, data nașterii, fotografia dvs. de profil, „like”-urile dvs. și lista dvs. de „prieteni”. Aceste informații personale sunt colectate de Facebook, în calitate de Operator, ne sunt furnizate nouă și fac obiectul acestui Aviz de confidențialitate [Contul Panasonic XX]

Vă recomandăm să vă familiarizați cu funcționarea pe Facebook (sau pe altă rețea de socializare) pentru a ști cum puteți controla datele dvs. personale și distribuirea lor de către Facebook către noi, folosind orice setare de confidențialitate din contul dvs. Facebook.

4. Pe ce bază legală prelucrăm informațiile personale?

Nu ni se permite să prelucrăm informații personale dacă nu ne putem baza pe un temei juridic valabil. Prin urmare, vom prelucra informațiile dvs. personale doar când:

I. am obținut consimțământul dvs. prealabil și fără echivoc;

II. prelucrarea este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dvs. sau pentru a lua măsuri precontractuale la cererea dumneavoastră;

III. prelucrarea este necesară pentru a ne respecta obligațiile legale sau statutare;

IV. prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane fizice; sau

V. prelucrarea este necesară pentru interesele noastre legitime, cu excepția situațiilor în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale prevalează. Exemple de astfel de «interese legitime» sunt:

I. beneficierea de servicii rentabile (de exemplu, putem opta pentru utilizarea anumitor platforme oferite de furnizori);

II. protejarea securității sistemelor IT, a arhitecturii și a rețelelor pe care le deținem; și

III. îndeplinirea obiectivelor noastre de responsabilitate corporatistă și socială.

5. Cum utilizăm informațiile dvs. personale?

Putem folosi informațiile personale pe care le colectăm în următoarele scopuri:

I. Când vă creați un cont/vă conectați la site-urile, aplicațiile sau magazinele noastre eShop - pentru a vă permite să creați un profil pe site-urile, aplicațiile sau magazinele noastre eShop și pentru a vă permite să vă conectați la astfel de site-uri, aplicații sau magazine eShop

II. Înregistrarea produselor/dispozitivelor - pentru a vă înregistra sau a înregistra dispozitivul sau produsul dvs. pentru oricare dintre Serviciile noastre;

III. Achiziții online - pentru a facilita achiziționarea online a Serviciilor noastre prin intermediul site-ului nostru eShop sau a altei aplicații și pentru a oferi orice asistență de validare de care aveți nevoie, de exemplu, la finalizarea achiziției dvs. dacă v-ați confruntat cu dificultăți tehnice;

IV. Furnizarea Serviciilor noastre - pentru a ne furniza Serviciile sau orice funcție specifică pe care o solicitați, inclusiv pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile ce decurg din orice contract cu dvs. (cum ar fi orice garanție de produs sau dispozitiv);

V. Sondaje - pentru a vă solicita opiniile sau comentariile privind Serviciile noastre și pentru a efectua alte sondaje;

VI. Conținut personalizat și orientat - pentru a oferi conținut personalizat și pentru a face recomandări pe baza activităților din trecut cu Serviciile noastre. Putem folosi informațiile personale pentru a ne orienta mai eficient Serviciile, conținutul, recomandările, reclamele și comunicările (mai multe informații despre acest aspect pot fi găsite în Politica noastră de cookie-uri);

VII. Activități de marketing - pentru a vă oferi buletine de știri (newslettere) și alte comunicări prin poștă, e-mail, telefon și/sau mesaje text (SMS), numai dacă v-ați dat acordul sau dacă ni se permite acest lucru conform legii aplicabile.

VIII. Realizarea de profiluri - pentru a face predicții asupra intereselor dvs. și pentru a vă oferi, pe baza lor, un marketing direct;

IX. Publicitate - pentru publicitate, cum ar fi furnizarea de anunțuri personalizate și conținut sponsorizat și trimiterea către dvs. a unor comunicări promoționale;

X. Scopuri de analiză - pentru evaluarea și analiza pieței, clienților, produselor, dispozitivelor și a altor Servicii (inclusiv când vă cerem părerea cu privire la produsele și serviciile noastre și când efectuăm sondaje în rândul clienților);

XI. Statistici - pentru a crea statistici anonime și agregate despre utilizarea Serviciilor noastre. Aceste date depersonalizate pot fi comunicate terților;

XII. Îmbunătățirea serviciilor - pentru a dezvolta și a îmbunătăți produse și Servicii Panasonic noi și existente, dar și recomandări, reclame și alte comunicări și pentru a afla mai multe despre preferințele dvs.;

XIII. Serviciile de asistență pentru clienți - pentru a oferi servicii de asistență pentru clienți care vizează dispozitivul sau produsul dvs. sau pentru a răspunde oricăror alte întrebări de asistență pe care le aveți (cum ar fi gestionarea reclamațiilor);

XIV. Scopuri de afaceri - pentru monitorizarea afacerii și păstrarea evidențelor interne;

XV. Publicarea comentariilor dumneavoastră - în cazul în care vă încărcați opiniile, comentariile sau conținutul referitor la produs sau dispozitiv pe site-urile sau aplicațiile noastre, fie în cazul în care ați răspuns la un sondaj voluntar, putem crea o trimitere electronică la, publica sau face cunoscute comentariile dvs., inclusiv în reclamele proprii;

XVI. Securitate - pentru a ne proteja clienții (de ex. pentru a preveni spam-ul sau încercările de fraudare a utilizatorilor Serviciilor noastre); pentru a realiza și a menține securitatea Serviciilor noastre (de exemplu, pentru a preveni sau a opri un atac asupra sistemelor sau rețelelor noastre); sau pentru a proteja drepturile sau proprietatea Panasonic, inclusiv aplicarea oricăror condiții sau acorduri care guvernează utilizarea Serviciilor noastre;

XVII. Obligații legale - pentru a ne conforma obligațiile legale în conformitate cu legile statelor membre ale Uniunii Europene sau cu legislația Uniunii Europene;

XVIII. Competiții și promoții - pentru a desfășura Activități și a înregistra participarea dvs. la acestea, conform legii, precum și pentru a furniza informațiile dvs. personale partenerilor și sponsorilor noștri care au participat la aceste Activități;

XIX. Formare profesională - pentru instruirea personalului și asigurarea calității, în special în relația cu reprezentanții serviciului nostru de asistență pentru clienți;

XX. Actualizări - pentru comunicarea cu dvs., inclusiv comunicări despre contul dvs., profilurile sau tranzacțiile cu noi, oferirea de informații importante despre produsele dvs., dispozitivele, aplicațiile sau alte Servicii, trimiterea de notificări cu privire la orice modificări semnificative ale Avizului nostru de confidențialitate;

XXI. Combinarea datelor personale - pentru a combina informațiile personale pe care le colectăm de la dvs., de exemplu pentru a ne permite să oferim servicii de asistență mai bune și conținut mai personalizat;

XXII. Tranzacție corporativă - pentru a gestiona tranzacțiile corporative care ne privesc compania, inclusiv reorganizarea, fuziunea, transferul, vânzarea, asocierea în participație, cesionarea sau altă dispoziție a tuturor sau oricărei părți din afacerea, activele sau acțiunile Panasonic, inclusiv, fără limitare, în legătură cu orice faliment sau proceduri similare.

6. Cui și unde dezvăluim informațiile dvs. personale?

Nu vom dezvălui, fără a vă cere acordul, informațiile dvs. personale unor terți pentru propriile lor scopuri independente de marketing sau de afaceri. Putem divulga, totuși, informațiile dvs. personale următorilor terți:

  1. Beneficiarii terți ai Informațiilor personale

I. Afiliați Panasonic

S-ar putea să trebuiască să vă transferăm informațiile personale altor afiliați Panasonic pentru a vă furniza serviciile pe care le solicitați sau orice alte servicii/asistență pe care le/o solicitați. Toți afiliații Panasonic trebuie să respecte practicile de confidențialitate stabilite în acest Aviz de confidențialitate.

II. Parteneri selectați

S-ar putea să transmitem informațiile dvs. personale cu partenerii de afaceri selectați cu atenție, inclusiv cu operatorii de telefonie mobilă. Acești parteneri ar putea utiliza informațiile dvs. personale pentru a vă oferi serviciile Panasonic pe care le solicitați (cum ar fi, conținut video), ar putea face predicții asupra intereselor dvs. și v-ar putea oferi materiale promoționale, reclame și alte materiale.

III. Furnizori de servicii

Folosim furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta să gestionăm anumite activități și servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea achizițiilor și livrarea produselor, administrarea Activităților, procesarea plăților făcute cu carduri de credit, trimiterea corespondenței poștale și a e-mailurilor, trimiterea de mesaje text (SMS), furnizarea de reclame, analizarea utilizării Serviciilor noastre, urmărirea eficacității campaniilor noastre de marketing, permiterea utilizatorilor să se conecteze la rețeaua socială pe care o folosesc, furnizarea serviciilor de verificare împotriva fraudei și a serviciilor de asistență pentru clienți. Este posibil să transmitem informații personale despre dvs. către furnizorii terți de servicii numai pentru a le permite să efectueze servicii în numele nostru, iar ei le vor exploata numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. Iată câteva exemple de furnizori terți de servicii pe care îi folosim:

a. Furnizori de servicii de e-mail – Serviciile Cloud de la [de exemplu, Eloqua de la Oracle] sunt folosite pentru a ne ajuta cu trimiterea de e-mailuri în funcție de preferințele dvs. de marketing;

b. Furnizorii de servicii de analiză - furnizorii de servicii de analiză sunt utilizați pentru a ne ajuta să înțelegem utilizarea produselor/dispozitivelor noastre și a altor Servicii, pentru a ne permite să ne îmbunătățim Serviciile. Furnizorii de analiză pe care îi folosim în prezent sunt Google Analytics. Pentru mai multe informații consultați Politica despre modulele cookies.

IV. Furnizori de Rețele sociale

Este posibil să furnizăm informații dvs. personale, cum ar fi adresa dvs. de e-mail, anumitor furnizori de rețele de socializare, astfel încât să ne poată ajuta să afișăm reclame despre Serviciile noastre pe paginile rețelei dvs. de socializare. Vom împărtăși informațiile dvs. personale numai cu furnizorii de rețele de socializare în conformitate cu preferințele dvs. de marketing și cu orice legi aplicabile.

V. Terțe părți atunci când legea îi solicită sau pentru a ne proteja Serviciile

Vom dezvălui informațiile dvs. personale pentru a respecta legea aplicabilă sau pentru a răspunde unui proces juridic valabil, inclusiv în fața organelor de drept sau altor agenții guvernamentale; pentru a ne proteja clienții (de ex. pentru a preveni spam-ul sau încercările de fraudare a utilizatorilor Serviciilor noastre); pentru a realiza și a menține securitatea Serviciilor noastre (de exemplu, pentru a preveni sau a opri un atac asupra sistemelor sau rețelelor noastre); sau pentru a proteja drepturile sau proprietatea Panasonic, inclusiv aplicarea oricăror condiții sau acorduri care guvernează utilizarea Serviciilor noastre.

VI. Statistici anonime

Pregătim și dezvoltăm date și statistici anonime, agregate sau generice din diverse motive (după cum este indicat în acest Aviz de confidențialitate). Deoarece aceste date sunt anonime (adică nu puteți fi identificați din acestea), nu considerăm că aceste informații sunt personale. Ca atare, este posibil să o transmitem oricărui terț (cum ar fi afiliații, partenerii, agenții de publicitate sau de altă natură).

VII. Alte părți cu consimțământul dvs. sau la solicitarea dvs.

Putem transmite informații personale despre dvs. cu terțe părți atunci când vă dați acordul sau solicitați o astfel de transmitere.

Există un număr de servicii Panasonic care vă oferă opțiunea și capacitatea de a încărca și de a distribui anumite informații personale, cum ar fi mesaje, fotografii, videoclipuri și alte tipuri de conținut. Orice informații personale pe care alegeți să le încărcați și să le distribuiți unui profil accesibil publicului pot fi vizualizate și accesate de alte persoane. Ca atare, trebuie să acționați întotdeauna cu precauție când utilizați astfel de servicii Panasonic.

B. Transferul internațional de date

Informațiile personale pe care le colectăm de la dvs. pot fi stocate și prelucrate în regiunea dvs. sau transferate către, stocate sau prelucrate în alt mod în afara Spațiului Economic European („ SEE”), inclusiv, dar fără a se limita la, Canada și Japonia sau în orice altă țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor așa cum a fost recunoscută de Comisia Europeană și în care Panasonic sau afiliații, filialele sau furnizorii săi de servicii își au locațiile.

În cazul în care vă transferăm informațiile personale în afara SEE, ne vom asigura că există măsuri de protecție corespunzătoare, cum ar fi acorduri și mecanisme de transfer adecvate (cum ar fi Clauzele Model UE), pentru a ne asigura că furnizorii noștri terți de servicii oferă un nivel adecvat de protecție informațiilor dvs. personale. Puteți solicita informații suplimentare în acest sens și puteți obține, la cerere, o copie a măsurilor de protecție relevante prin trimiterea unei solicitări către contactul indicat în secțiunea Contactați-ne/Informații suplimentare din acest Aviz de confidențialitate, de mai jos.

7. Ce facem pentru a vă păstra informațiile personale în siguranță?

A. Generalități

Panasonic a pus în aplicare măsuri fizice și tehnice adecvate pentru a proteja informațiile personale pe care le colectăm în legătură cu Serviciile noastre. Aceste măsuri iau în considerare:

I. stadiul actual al tehnologiei;

II. cheltuielile cu implementarea sa;

III. tipul datelor; și

IV. riscul prelucrării.

Scopul acestor măsuri este de a proteja împotriva distrugerii sau modificării accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare.

Cu toate acestea, rețineți că, deși luăm măsurile necesare pentru a vă proteja informațiile personale, niciun site web, produs, dispozitiv, aplicație online sau transmitere de date, sistem informatic sau conexiune fără fir (wireless) nu este complet securizat(ă) și, prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale.

B. Criptare

[ Toate informațiile personale pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele noastre securizate. Orice tranzacție de plată [ efectuată de noi sau de terțul furnizor ales pentru servicii de procesare a plăților, WorldPay Ltd va fi criptată folosind tehnologia Secured Sockets Layer]]. În cazul în care v-am alocat (sau în cazul în care ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite Servicii, cum ar fi Profilul dvs. My Panasonic sau contul dvs. eShop, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențială a acestei parole și vă cerem să nu divulgați parola nimănui.

C. Alte măsuri de securitate

Securitatea informațiilor, inclusiv protecția informațiilor personale, este organizată într-un program global Panasonic numit „Managementul securității informațiilor” (ISM). Obiectivul, standardele și măsurile de implementare sunt organizate în cadrul politicilor, standardelor și liniilor directoare valabile la nivel global. Toate sistemele informatice centrale din Europa sunt evaluate extern și intră sub incidența normelor de management al securității informațiilor aplicabile în conformitate cu certificarea ISO 27001. Programul respectă în toate părțile sale o abordare puternică, anuală, a PDCA (Planifică-Îndeplinește-Verifică-Acționează) pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea tuturor datelor (inclusiv datele dvs. personale) pentru întregul ciclu de viață al informațiilor de la colectare la distrugere.

D. Utilizarea social media și a caracteristicilor forumurilor

Anumite servicii includ rețele de socializare, camere de chat sau funcții de forum. Trebuie să vă asigurați că, atunci când utilizați aceste funcții, nu transmiteți informații personale pe care nu doriți să fie vizualizate, colectate sau utilizate de alți utilizatori.

8. Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?

A. Care sunt drepturile dvs.?

Panasonic va colecta, va stoca și va prelucra informațiile dvs. personale în conformitate cu drepturile dvs. în temeiul legilor aplicabile privind protecția datelor.

Drepturile dvs. conform GDPR includ dreptul de a accesa o copie a informațiilor dvs. personale, dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea oricăror informații personale eronate și dreptul de a se opune prelucrării informațiilor dvs. personale în condițiile stabilite în legislația aplicabilă.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dvs. personale și, în cazul în care v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale, aveți dreptul să retrageți un astfel de consimțământ în orice moment (fără ca această retragere să afecteze legalitatea prelucrării înainte de retragerea propriu-zisă). În plus, aveți, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor în anumite cazuri. Acesta este dreptul de a solicita returnarea informațiilor personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi interpretat electronic, precum și de a solicita transmiterea unor astfel de informații personale unei terțe părți, fără piedici din partea noastră și supuse propriilor dvs. obligații de confidențialitate.

B. Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați folosind orice mijloace de comunicare de mai jos, din secțiunea Contactați-ne/Informații suplimentare din acest Aviz de confidențialitate.

C. Reclamații

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care vă procesăm informațiile dvs. personale, puteți să ne contactați folosind orice mijloace de comunicare de mai jos, din secțiunea Contactați-ne/Informații suplimentare din acest Aviz de confidențialitate sau, în mod alternativ, puteți depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere, pe lângă drepturile prezentate mai sus.

9. Păstrarea datelor - Cât timp vă vom stoca/păstra informațiile personale

Vă vom păstra informațiile personale pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate informațiile dvs. personale așa cum sunt prezentate în această declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care legea prevede o perioadă mai lungă de păstrare. Atunci când informațiile dvs. personale nu mai sunt solicitate în scopul pentru care au fost colectate sau conform legii aplicabile, acestea vor fi șterse și/sau vă vor fi returnate conform legii aplicabile.

10. Link-uri și produse ale terților privind serviciile noastre

Site-urile, aplicațiile și produsele noastre pot conține linkuri către site-urile altor terți care nu sunt operate de Panasonic, iar site-urile noastre sau produsele și dispozitivele dvs. pot conține aplicații pe care le puteți descărca de la terți. Aceste site-uri și aplicații conectate nu sunt sub controlul Panasonic și, prin urmare, nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate sau pentru conținutul site-urilor web și al aplicațiilor online conectate. Dacă alegeți să utilizați site-uri sau aplicații ale unor terți, orice informații personale colectate de pe site-ul sau aplicația a terței părți vor fi supuse oricăror politici de confidențialitate existente ale respectivei terțe părți. Vă recomandăm ferm să acordați timp pentru a examina politicile de confidențialitate ale oricăror terțe părți cărora le furnizați informații personale.

11. Cookies

A. Ce sunt cookie-urile?

Panasonic, precum și alte terțe părți care furnizează conținut, publicitate sau alte funcționalități Serviciilor noastre, pot utiliza cookie-uri și alte tehnologii în anumite domenii ale serviciilor noastre. Cookie-urile sunt coduri mici de urmărire care pot fi citite de un server web din domeniul care a pus cookie-ul pe hard drive-ul dvs. Putem folosi cookie-uri pentru a vă stoca preferințele și setările, pentru a vă ajuta să vă conectați, pentru a oferi anunțuri direcționate și pentru a analiza operațiunile site-ului.

Rețineți că vă puteți modifica browserul astfel încât acesta să vă anunțe când se trimit fișiere cookie. Dacă nu doriți să primiți module cookie, puteți să refuzați toate cookie-urile activând setările relevante din browserul dvs. Rețineți că, dacă alegeți să refuzați toate modulele cookie, este posibil ca unele funcții ale Serviciilor să nu fie accesibile sau să nu funcționeze corect. În final, puteți șterge și cookie-urile deja trimise.

B. Informații suplimentare despre cookies

Pentru informații suplimentare despre cookies, despre cum le utilizează Panasonic și alte terțe părți și pentru detalii despre modul în care pot fi dezactivate cookie-urile, consultați Politica noastră privind cookie-urile.]

12. Alegerile dvs. (de exemplu, e-mailuri legate de marketing sau de altă natură)

Noi și alți afiliați Panasonic vă putem utiliza informațiile personale (cum ar fi datele dvs. de contact (de exemplu, prenumele, numele, sexul, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon)) pentru a vă trimite corespondența de marketing prin poștă, e-mail, telefon și/sau mesaje text (cum ar fi SMS) legate de produsele, dispozitivele și alte servicii Panasonic în conformitate cu preferințele dvs. de e-mail și de contact din contul My Panasonic (inserați linkul)] sau după cum ați convenit altfel.

Când achiziționați produse sau dispozitive Panasonic, contactați reprezentanții serviciului de asistență pentru clienți, creați un cont sau un profil pentru unul dintre Serviciile noastre (cum ar fi contul My Panasonic sau contul eShop) sau vă abonați la unul dintre Serviciile noastre, vi se poate da posibilitatea de a alege (sau, dacă este permis de legea aplicabilă, de a renunța la) primirea unei astfel de corespondențe de marketing.

Nu distribuim informații personale cu terțe părți pentru scopurile de marketing ale terților.

De asemenea, vă putem folosi informațiile personale pentru a personaliza și a direcționa mai eficient comunicările noastre de marketing pentru a vă asigura, în măsura în care este posibil, că orice corespondență de marketing este relevantă pentru dvs.

Pentru a renunța la primirea corespondenței legate de marketing de la Panasonic, vă rugăm să vă actualizați preferințele de e-mail și de contact din contul dvs. My Panasonic sau dați clic pe „Dezabonare” din orice e-mail de marketing sau de promovare pe care îl primiți de la noi.

13. Informațiile personale ale copiilor

I. Cine este un copil?

Panasonic consideră că un copil este orice persoană care are o vârstă sub 16 ani sau o vârstă mai mică ce poate fi specificată de legile aplicabile privind protecția datelor.

II. Colectăm informații personale de la copii?

Nu colectăm cu bună știință și nu încercăm să colectăm informații personale de la sau despre copii fără consimțământul unui părinte sau tutore. În cazul în care colectăm informații personale de la copii, vom depune întotdeauna toate eforturile pentru a verifica dacă a fost dat sau autorizat consimțământul de către părintele sau tutorele copilului.

III. Ce facem atunci când copiii ne trimit informații personale?

În cazul în care constatăm că informațiile personale care ne-au fost transmise se referă la un copil și că au fost trimise fără consimțământul unui părinte sau tutore, vom depune toate eforturile pentru:

· a șterge acele informații personale cât mai curând posibil; sau

· dacă ștergerea nu este posibilă, ne vom asigura că aceste informații personale nu vor fi folosite în niciun scop și nici nu vor fi dezvăluite în niciun fel unei terțe părți.

IV. Întrebări din partea părinților sau tutorilor

Dacă sunteți părinte sau tutore și aveți întrebări cu privire la prelucrarea de către Panasonic a informațiilor personale ale copilului dvs., vă rugăm să ne contactați utilizând detaliile furnizate în secțiunea „Contactați-ne/Informații suplimentare” de mai jos.

14. Modificări la prezentul Aviz de confidențialitate

Panasonic poate modifica, la anumite intervale de timp, acest Aviz de confidențialitate. Mențiunea „Data ultimei actualizări” din partea de jos a acestei pagini indică momentul în care avizul a fost actualizat ultima dată, iar toate modificările vor intra în vigoare la publicarea Avizului de confidențialitate revizuit.

Vă vom informa dacă aceste modificări sunt semnificative și, dacă legea aplicabilă o impune, vom obține consimțământul dvs. Vom furniza această informare prin e-mail sau prin postarea unei notificări privind modificările de pe site-ul web Panasonic sau prin intermediul oricărui Servicii în cauză.

15. Contactați-ne / Informații suplimentare

Dacă aveți întrebări cu privire la colectarea, prelucrarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale sau dacă doriți să corectați, să blocați, să rectificați, să obiectați, să accesați, să revocați acordul dvs. legat de orice aspect aplicabil al acestui Aviz de confidențialitate sau să ștergeți oricare dintre informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne contactați:

I. Prin poștă:

Panasonic Marketing Europe GmbH, sucursala din București, cu sediul social al sucursalei, România, cu sediul în Str. Preciziei, nr. 24, West Gate Park - bloc H5, parter, sector 6, București, România - 062204, CIF - RO 26795091;

II. Email:

III. Prin telefon:

Program de lucru:
luni-vineri 9:00 - 17:00

Număr de telefon:
021.316.31.65 / 021.316.41.87

Data ultimei actualizări: [martie] 2018

;
Citiți politica de confidențialitate
Înregistrare {{ formSubmit.msg }}
Înregistrare {{ formSubmit.msg }}

Succes

Certificatul va fi trimis în curând către
{{ user.Email }}

Îl puteți descărca și din pagina de utilizator.

Mergi către pagina mea de utilizator

Dacaă aveți și un alt produs Panasonic achiziționat, care face parte din promoție, vă putetți întoarce la pagina principală pentru a-l adăuga.

Mesajul nu a ajuns. Verificați folderul Spamtrimiteți un mesaj din nou

© Panasonic 2018